Alles over Event Tracking met Google Analytics

Sinds 4 juni is het mogelijk om events te tracken met Google Analytics. Dit heeft een hoop flexibiliteit opgeleverd die tot nu toe alleen mogelijk was door het gebruik van ´hacks´ of een ander webanalytics pakket zoals Omniture, Webtrends, etc.

Dit artikel gaat in op wat er mogelijk is en waar je op moet letten als je deze vorm van tracking gaat implementeren. Het artikel is opgedeeld in twee delen, het eerste deel gaat in op wat event tracking is en hoe dit werkt. Het tweede deel gaat in op eventuele bijwerkingen van event tracking en hoe deze vermeden of gebruikt kunnen worden.

We leven in een tijd waar websites steeds veelzijdiger worden, de tijd dat elke actie een nieuwe pagina betekende is lang achter ons. Tegenwoordig is het gewoon mogelijk om allerlei acties op een site te laten gebeuren zonder ook maar een pagina te hoeven (her)laden. Web analytics is echter nog steeds voornamelijk gebaseerd op het meten van losse pagina´s.

De commerciële webanaltyics pakketten konden hier al wat eerder op inspringen omdat die al geruime tijd ´custom tags´ ondersteunen die gebruikt kunnen worden om ´niet standaard´ data op te vangen. Door deze custom tags op een bepaalde manier te gebruiken konden ook gebeurtenissen gemeten worden.

Sinds enige tijd heeft Google Analytics nu ook deze functionaliteit.

Wat is event tracking?

Events zijn gebeurtenissen die door een gebruiker of systeem worden uitgevoerd. Deze gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld:

 • Interacties met een online video-, foto- of audiospeler.
 • Een klik op een tabje om een aparte status van een productinformatie pagina te kunnen zien.
 • Een draai geven aan een virtuele wereldbol in een Flash applicatie.

Ook systeemacties kunnen gemeten worden met event tracking zoals bijvoorbeeld:

 • De laadtijd van (virtuele) pagina´s meten.
 • Het meten van de tijd die gebruikers nodig hebben om tot een bepaalde situatie te komen.
 • Het automatisch switchen van schermen zonder gebruikersactie.

Hoe werkt event tracking?

Ten eerste moet je de laatste versie van de Google Analytics tracking code (ga.js) hebben. Meer informatie daarover vind je hier.

Als de code al correct geïmplementeerd is (in de meeste gevallen zal dit zo zijn) dan hoef je maar een enkele functie aan te roepen:

pageTracker._trackEvent(categorie, actie, (optioneel)label, (optioneel)waarde)

Zoals te zien is zijn er 4 waarden die ingestuurd moeten worden waarvan de eerste 2 verplicht zijn. Eerst een omschrijving, daarna volgen voorbeelden:

1. Categorie:
Dit is het hoogste niveau wat ingestuurd kan worden en dit wordt dan ook gebruikt om bepaalde actie bij elkaar te groeperen. De namen die gebruikt worden moeten binnen het ´the bigger picture´ van de site passen, dus zelfs als er nu maar 1 bepaalde gebruikersactie gemeten gaat worden dan is het toch verstandig om even na te denken over wat er verder in de toekomst gemeten zou kunnen worden en hoe de groepering er dan uit komt te zien.

2. Actie:
De actie geeft aan wat er gebeurt. In het geval dat iemand een video bekijkt kan de tekst ´video view´, of gewoon ´view´ ingestuurd worden. Wat precies ingestuurd wordt hangt ook af van de hierarchie van de site en welke waarde in de variabele voor categorie ingestuurd wordt.

3. Label:
Hier kan eventueel een extra tekst ingestuurd worden die iets zegt over wat er met de actie gedaan werd. In het geval van een video view kan de naam van de video ingestuurd worden, in het geval uitgaande links worden getracked kan hier de daadwerkelijke URL ingestuurd worden.

4. Waarde:
Voor deze variabele moet een nummer ingestuurd worden. Dit nummer wordt elke keer dat deze gebeurtenis plaatsvindt opgeteld en gedeeld door het aantal gebeurtenissen dat plaatsgevonden heeft. Uiteindelijk komt hier dus een gemiddelde uit. Alleen hele getallen kunnen ingestuurd worden, dus wel 1, 30 en 65, maar geen 0.5, 23.1 en 0.425.

Voorbeelden

Voordat de gebeurtenissen gemeten kunnen worden is het verstandig om eerst goed na te denken over wat voor gebeurtenissen er allemaal zijn op de site (die eventueel later ook gemeten kunnen worden). Elke site is natuurlijk anders, maar voor het gemak zijn hier wat situaties geschetst als voorbeeld.

E-shop website:
_trackEvent(´Shopping cart´, ´product added to cart´, ´productnaam´)
_trackEvent(´Shopping cart´, ´product removed from cart´, ´productnaam´)
_trackEvent(´Shopping cart´, ´cart view´, ´paginanaam´)

_trackEvent(´Shopping flow´, ´buying process – started´)
_trackEvent(´Shopping flow´, ´buying process – completed´)
_trackEvent(´Shopping flow´, ´buying process – error´)

Social Media website:
_trackEvent(´media – video´, ´play´, ´videonaam.flv´)
_trackEvent(´media – audio´, ´stop´, ´audionaam.mp3´)
_trackEvent(´media – photo´, ´view detail´, ´fotonaam.jpg´)

_trackEvent(´user interaction´, ´rated an item´, ´video´)
_trackEvent(´user interaction´, ´added favourite´, ´audio´)
_trackEvent(´user interaction´, ´posted comment´, ´video´)

_trackEvent(´user registration´, ´user registered´, ´full membership´)
_trackEvent(´user registration´, ´user logged in´)
_trackEvent(´user registration´, ´user unregistered´, ´free membership´)

Categorieën en acties

Zoals te zien is in de voorbeelden wordt de categorie gebruikt om acties te groeperen en deze acties kunnen dan weer op zichzelf staan of juist in relatie tot de categorie.

Het kan praktisch zijn om een actie in relatie tot de categorie te laten staan in het geval dat er meerdere acties zijn die feitelijk hetzelfde doen maar ook verder gespecificeerd kunnen worden. Het beste voorbeeld hierboven is die van de media categorie.

Play en stop zijn beide acties die voor zowel audio als video bestanden gebruikt kunnen worden. Het is interessant om te zien hoeveel mensen een video af hebben gespeeld en hetzelfde geldt voor audio, maar het is ook goed om te weten hoeveel mensen überhaupt iets afgespeeld hebben ongeacht het media type.

In dit geval kan de categorie dus gebruikt worden om beide vragen te stellen en te beantwoorden.

Een voorbeeld ter illustratie:

 • Hoeveel (unieke) gebeurtenissen waren er met de actie ´play?
 • Hoeveel (unieke) gebeurtenissen waren er met de actie ´play´ voor een video?

Als de actie niet ´play´ maar ´play video´ geweest was dan was het onmogelijk om te zien hoeveel unieke gebeurtenissen er plaatsgevonden hebben voor de ´play´ gebeurtenis, omdat dezelfde persoon alle 3 de opties aangeklikt kan hebben. In dat geval zou je dus 3 unieke acties hebben terwijl als je ´play´ meet je er maar 1 zou hebben.

Omdat het nu mogelijk is om te zien hoeveel unieke gebeurtenissen plaats hebben gevonden is het mogelijk om lastige KPIs te kunnen meten zoals Engagement terwijl het ook nog mogelijk is om dieper in te gaan op de acties.

Labels en waarden

Omdat het vaak ook handig is om te weten welke specifieke items gebruikt worden op een site kan je ook labels insturen en waarden. De labels zijn puur bedoeld om specifieke items waar een actie op uitgevoerd is te meten. Dus als je een video meet dan is de actie bijvoorbeeld ´play´ en het label is dan de naam van de video zoals bijvoorbeeld ´product_presentatie.flv´ or ´Product presentatie video´.

De waarde is weer relevant voor het label wat ingestuurd wordt. Omdat je alleen hele getallen in kunt sturen kan dit niet gebruikt worden voor prijsinformatie (en daar is de ecommerce functionaliteit van Google ook voor gemaakt, dus die kan beter gebruikt worden in dat geval) maar wel voor andere dingen zoals bijvoorbeeld tijdverloop in seconden of waarden behaald in een online game o.i.d.

Natuurlijk zou je de labels ook kunnen gebruiken om een derde niveau van acties aan te geven waardoor je haast een extra dimensie krijg in je rapporten, maar dat gaat te ver voor het doel van deze blogpost.

Hoe ziet dit eruit in de GA rapporten?

GA: Event Tracking

Zijn er al lezers die event tracking binnen Google Analytics toepassen? En wat is jullie ervaring met het gebruik van event tracking?

In deel twee zal ik meer ingaan op de bijwerkingen van event tracking. Ik hoor graag jullie vragen en opmerkingen via de reacties.

Reacties (5)

 1. jeroenvaneck@gmail.com'

  Wij gebruiken het zelf onder andere bij een aantal klanten die werken met een dealerlocator. We kunnen dan vervolgens kijken welke bezoekers de dealerlocator invullen. En vervolgens naar welke websites ze doorklikken. Deze rapportages kunnen de leveranciers vervolgens gebruiken om de dealers te informeren over de bezoekers de ze via de dealerlocator krijgen.

  Een gebrek aan het huidige event tracking vind ik dat het niet mogelijk is om een event als doel in te stellen. Om bijvoorbeeld een bezoek aan de website van een dealerlocator te kunnen meten moet er nu naast een event ook een pageview getrackt worden. Zo moet je wel veel code aan je pagina’s toevoegen om alles door te kunnen meten. Het lijkt me slechts een kwestie van tijd tot je events ook als doel kunt instellen.

 2. dr@mediacatalyst.com'

  Hoi Jeroen,

  Dat gebrek komt een klein beetje onder de aandacht in deel 2 van het artikel, ik ben het volledig met je eens dat dit een zeer groot gemist is!

  Hebben jullie de oplossing om een goal te tracken via een pageview ingebakken zodat je een overzicht blijft houden van alle conversions in Google Analytics of had dit een andere reden?

 3. jeroenvaneck@gmail.com'

  Hopelijk komt het snel! We hebben het nu inderdaad opgelost om met pageviews om bepaalde events ook als doel te kunnen meten. Maar dat betekent dus dat je twee onclick scripts nodig hebt om dezelfde handeling te meten. Dat zou makkelijker moeten kunnen, niet waar?

 4. info@ditisgaaf.nl'

  Om een event meetbaar te maken als doel, moet je hem openen in een virtuele url die je dan wel als doel kunt meten, het meten van het event gaat hierbij dan verloren. Dus deels kan het wel, bijvoorbeeld het aantal downloads meten als doel kan prima, ook het bekijken van een dealerlocator kan je als doel instellen, maar nogmaals, het event tracking gaat daarbij weer verloren.

Reacties zijn gesloten.