Over Webanalisten

Webanalisten.nl bestaat sinds mei 2008 als groepsweblog voor webanalyse kennisdeling. Heden ten dage wordt het gezien als het leidende platform voor online analyse en optimalisatie. Wij schrijven over de strategie van, trends over en praktijkinzichten in het verbeteren van bezoekerstevredenheid en online rendement en bereiken daar ongeveer 1000 vakspecialisten in Nederland en Vlaanderen per artikel.

Initiatiefnemers van het eerste uur waren Reinout Wolfert en Ton Wesseling. In 2011 is het vaste team, naast de ongeveer 40 “gastauteurs“, uitgebreid met 3 vaste teamleden: Egan van Doorn, Martijn van Vreeden en Jan de Vries. Begin 2015 heeft Amanda van der Linden de plek van Egan, Jan en Martijn ingenomen. Samen dragen wij zorg voor de vaste instroom van artikelen, de content samenwerkingen met Twinkle magazine en Marketingfacts.nl, verslaggeving bij online analytics evenementen en de motivatie van de andere auteurs. Deze inhoudelijke inzet (van de teamleden en de gastauteurs) vindt plaats op vrijwillige basis en wordt in principe niet betaald (zie verder inkomsten / uitgaven webanalisten.nl).

Doel van webanalisten.nl

Het doel van webanalisten.nl is het bijdragen aan de bewustwording van de de mogelijkheden van online analytics en optimalisatie en de juiste professionele inzet hiervan. Hiermee wordt de ontwikkeling van de markt gesteund en kunnen we gezamenlijk steeds meer, beter en leuker ons werk uitvoeren. De individuele auteurs worden voornamelijk gedreven door kennisdeling en de ambitie om verder te groeien in dit specialistische vakgebied.

Inkomsten / uitgaven webanalisten.nl

Webanalisten.nl genereert directe inkomsten uit het plaatsen van webanalyse vacature, de promotie van evenementen en de mogelijkheden van sponsoring en gesponsorde content. Verschil tussen betaalde content en niet betaalde content wordt altijd duidelijk aangeven op de website. Naast directe website inkomsten participeert webanalisten.nl in analytics start-ups zoals AboutAnalytics. Vanuit alle inkomsten worden eerst de beheerskosten betaald (organisatie kosten, hosting kosten etc.). Afgesproken is dat van de overgebleven inkomsten maximaal 50% mag worden betaald aan acquisitie, marketing en new business kosten. De inkomsten die na aftrek van de kosten van ook deze overblijven worden als volgt verdeeld:

  • 20% gaat naar goede doelen.
  • 40% wordt gebruikt voor kennisdeling middels o.a. events organiseren (geen entree) en kennis bijeenkomsten voor de bloggers.
  • 40% gaat naar de auteurs (op basis van engagement per artikel).
  • Auteurs kunnen kiezen om hun deel evenredig te laten verdelen over de 1e 2 categorien!

Werk ook mee aan webanalisten.nl

Wil je webanalisten.nl sponsoren, er adverteren of een vacature plaatsen of gewoon zelf artikelen schrijven neem dan nu contact met ons op!