Proclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, zijn ook wij menselijk. Fouten kunnen fk rolex pearlmaster 18946 unisex rolex calibre 2836 2813 automatic er daarom insluipen. Als je een fout(je) tegen komt, meld ons dat even, dan verbeteren we dat zo snel mogelijk.

Ook technisch kan er wel eens iets mis gaan. De site kan door technische storingen of menselijke fouten gedeeltelijk of geheel offline gaan. Meld ons dat even, dan proberen we het zo snel mogelijk op te lossen.

Op deze site staan links aan naar andere websites. Logischerwijs zijn wij niet verantwoordelijk voor alle informatie op deze externe sites, delen wij niet altijd de meningen die daar verkondigd worden en kunnen we ook niet instaan voor de accuraatheid van de informatie die daar staat. Natuurlijk proberen we wel zo zorgvuldig mogelijk de sites waar we naar verwijzen te selecteren.

Mocht je op de één of andere manier denken schade te hebben opgelopen door fouten op deze site, laat het ons dan weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Privacy statement

Webanalisten vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door jou verstrekte gegevens. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor try these out Webanalisten dan ook zeer belangrijk. Webanalistens conformeert zich uiteraard aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tevens committeren wij ons aan de Privacy Waarborg van het DDMA (de branchevereniging voor dialoogmarketing).

Deze site is toegankelijk voor iedereen. Hij is bedoeld voor diegene die geïnteresseerd is web analyse en conversie optimalisatie. Webanalisten registreert bezoekgegevens zoals het aantal clicks op een bepaald onderwerp, je toetsaanslagen en/of je muisbewegingen en gebruikt deze gegevens ter verbetering van de website. Het gedrag wordt op individueel niveau bijgehouden en op basis van deze gegevens kan in combinatie met ingevulde informatie een persoonlijke afstemming plaatsvinden van de informatie op de website.

Deze site maakt gebruik van tijdelijke cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden gebruikt om het gebruik van onze site makkelijker te maken voor u.

Bij verzoeken om informatie en/of bij de aanvraag van een dienst van Webanalisten worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Webanalisten verwerkt voor het sturen van informatie of voor het aangaan en uitvoeren van een samenwerking. Webanalisten kan deze gegevens ook gebruiken om je te informeren over relevante producten of diensten. Zoals eerder gezegd geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en gedragscodes en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Beeldmateriaal

De foto’s die op de website bij artikelen worden gebruikt zijn aangeleverd door de auteur en vallen of onder creative commons license (veelal via flickr.com, met bronvermelding zoals de license verlangt), mogen door de auteur worden gebruikt omdat hij of zij de licentie bezit of zijn afkomstig van http://www.stockfreeimages.com/ waarbij middels deze link aan de licentie voorwaarden is voldaan.