Maak ruimte voor een bloeiende experimenteercultuur

Een bloeiende experimenteercultuur is de sleutel tot innovatie en groei voor elk bedrijf. Maar hoe weet je of jouw organisatie op de juiste weg is om een vruchtbare omgeving voor experimenteren te creëren? Ik geef je een aantal randvoorwaarden als hygiënefactor en drie cruciale pijlers om te monitoren en te cultiveren binnen je organisatie.

Randvoorwaarden

De fundamenten van experimentatie moeten stevig zijn. Beoordeel de beschikbare tijd, middelen, tools en kennis. Een solide experimenteercultuur heeft de juiste balans nodig tussen deze elementen: de toewijding van medewerkers in uren, het vertrouwen in analysetools en de financiële middelen om te schalen. Zorg ervoor dat teams voldoende kennis hebben, vooral op het gebied van data, psychologie en ontwikkeling. Identificeer en overwin obstakels zoals technologische beperkingen, zodat experimenteren soepel verloopt.

Niet technisch, maar cultureel

David Vismans, ex-CPO van Booking, benadrukte eerder in Harvard Business Review dat een experimenteercultuur niet enkel technisch is, maar vooral cultureel. Het gaat erom dagelijks geconfronteerd te worden met onze fouten en medewerkers de autonomie te geven om te groeien. Met het monitoren en cultiveren van de volgende drie pijlers, zet je de koers uit voor een opwindende en innovatieve experimenteercultuur binnen jouw organisatie.

1. Leiderschap

De stijl van leiderschap bepaalt de mate waarin medewerkers autonoom experimenteren. Leidinggevenden moeten inspireren in plaats van afdwingen, en de autonomie van hun teams ondersteunen. Onderzoek of managers druk uitoefenen om actie te ondernemen, en of ze hun teams aanmoedigen om zelfstandig te werken. Een ondersteunende leiderschapsstijl is van vitaal belang, waarbij fouten als leermomenten worden beschouwd en experimenten serieus worden genomen.

2. Motivatie

Het vuur van experimentatie moet van binnenuit branden. Medewerkers moeten zich competent, autonoom en verbonden voelen. Competentie stimuleert vertrouwen in experimenten, autonomie bevordert eigen initiatief en verbondenheid versterkt de betrokkenheid bij het proces. Begrijp waar motivatie tekortschiet en werk aan het vergroten van competentiegevoel en autonomie.

3. Identificatie

Een sterk gevoel van identificatie met de organisatie is waardevol, maar kan ook rigide zijn. Beoordeel in welke mate medewerkers zich met de huidige manier van werken identificeren en of dit verandering belemmert. Een goede balans tussen trots in het werk en bereidheid om aanpassingen te omarmen is cruciaal.

Succes met het creëren van de ruimte voor een bloeiende experimenteercultuur.

Experimentation Culture Change Model review

Met meer dan 300 succesvolle klantprojecten wereldwijd is Online Dialogue een ervaren specialist in het experimentatie vakgebied. In 2023 werden zij bij de Experimentation Elite awards beloond met de award voor “Experimentation Agency of the year”.


Online Dialogue heeft een Experimentation Culture Change Model ontwikkeld om organisaties in staat te stellen hun cultuur te transformeren en te zorgen voor afstemming op datagestuurde besluitvormingsprocessen. Neem contact op met Online Dialogue om een Experimentation Culture Change Review uit te voeren.