Bounce rate

Een hoge bounce rate. En nu?

Een hoge bounce rate wordt gezien als negatief. In de meeste situaties is dat ook zo, maar soms hoeft een hoge bounce rate niet perse heel slecht te zijn. En als dat wel zo is, dan is er genoeg aan te doen. Wat, dat lees je in dit artikel.

Wat is bounce rate?

Echte webanalisten mogen deze alinea overslaan. Een ‘bounce’ is een sessie waarbij slechts één pagina van een website wordt geladen. In Google Analytics wordt een bounce specifiek berekend als een sessie waarin slechts één verzoek aan de Analytics-server wordt geactiveerd, zoals wanneer een gebruiker één pagina op een website opent en vervolgens de website verlaat zonder tijdens die sessie enig ander verzoek aan de Analytics-server te activeren. Het bounce percentage, oftewel bounce rate, is het aantal sessies waarbij één pagina wordt geladen, gedeeld door alle sessies.

Bounce rate

Samengevat is een bounce dus een sessie waarbij een bezoeker maar één pagina bekijkt, en is de bounce rate het procentuele aandeel van deze bezoeken op het totaal aantal bezoeken.

Wanneer is de bounce rate (te) hoog?

Eigenlijk is iedere bounce er een teveel, maar in de praktijk is een bounce niet te voorkomen. Om diverse redenen: bezoekers komen op een (voor hen) verkeerde pagina terecht, vinden er niet snel wat zij zoeken, worden afgeleid, beslissen later terug te komen, etc. Wat een acceptabele bounce rate is verschilt per website en doelgroep maar in het algemeen mag jij je bij een bounce rate lager dan 30% spekkoper noemen, bij een bounce rate van 30-50% dat een agendapunt maken, en bij een bounce rate van meer dan 50% de alarmbel luiden.

Is je bounce rate lager dan die 30%, reken jezelf dan niet rijk. Soms is een (zeer) lage bounce rate het resultaat van verkeerd geïmplementeerde Google Analytics tracking of dubbele page load, waardoor het lijkt alsof er binnen 1 sessie meer dan 1 pagina wordt bekeken maar dat in werkelijkheid niet het geval is. Check bij himmelhoch jauchzend lage bounce rates dus altijd mogelijke analytics tracking issues.

Waarom is een hoge bounce rate slecht?

In het algemeen is een hoge bounce rate een indicatie dat er iets mis is. Veel voorkomende oorzaken zijn een mismatch tussen bezoekers (demografie, intentie, interesses, moment, verwachtingen, etc.) en de betreffende pagina, een lange laadtijd voordat de gehele pagina is geladen, of een onduidelijke of gebruiksonvriendelijke webpagina en/of website.

Daarnaast is een hoge bounce rate ook een negatief ‘user signal’ voor zoekmachines, wat de SEO van je website negatief kan beïnvloeden. De redenering van zoekmachines om dit op deze manier in hun algoritmes op te nemen is dat als bezoekers vaak bouncen vanaf een pagina, die pagina blijkbaar niet voldoet aan de verwachtingen van de (be)zoekers en daarom een lagere ranking verdient ten faveure van een pagina die beter aan de verwachtingen voldoet.

Wanneer is een hoge bounce rate geen (groot) probleem?

Er zijn een paar scenario’s denkbaar waarin een hoge bounce rate geen (groot) probleem is. Het eerste scenario is als het niet het doel is dat bezoekers een andere pagina dan de betreffende pagina bezoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij websites en -pagina’s die primair gericht zijn op informeren of voorlichten. Voorwaarde hierbij is wel dat de bezoekers de betreffende pagina dan -al naar gelang het doel- grotendeels of geheel moeten hebben gelezen, wat je kunt meten met behulp van scroll maps en scroll depth triggers.

Een tweede scenario waarin een hoge bounce rate geen probleem is, is als de pagina de start is van een (online) customer journey die via andere websites of kanalen wordt vervolgd.

Het derde scenario lijkt hier veel op; een hoge bounce rate is ook geen probleem als het de bedoeling is om een retargeting of affiliate cookie te plaatsen.

Wat te doen aan een hoge bounce rate?

Als de bounce rate te hoog is en dat echt niet de bedoeling is, dan is het tijd om hier iets aan te doen. Enkele mogelijke oorzaken en oplossingen van een hoge bounce rate zijn:

  • Lange pagina laadtijden: check in Google Analytics in het Site Speed rapport of de betreffende pagina een langer dan gemiddelde laadtijd heeft, check met tools als Google PageSpeed Tools en WebPageTest wat hiervan de oorzaken zijn, en verhelp die;
  • Visitor mismatch: dit komt vaak voor bij bezoekers die via zoekmachines de pagina bezoeken. Check met SEO tools bij welke zoekopdrachten welke pagina’s getoond en bezocht worden, komen die niet overeen dan heb je een SEO uitdaging;
  • Usability: analyseer met behulp van heatmaps, clickmaps, scroll maps en scroll depth triggers of user testing hoe bezoekers zich gedragen op de pagina(‘s) waar de bounce rate (te) hoog is, verbind daar conclusies en hypotheses aan, en A/B test verbeteringen;
  • Verkeerde verwachtingen: onderzoek met behulp van polls en enquêtes waarom en met welke verwachtingen bezoekers de betreffende pagina bezoeken, en of de pagina hieraan voldoet. Verbind ook daar conclusies en hypotheses aan, en A/B test verbeteringen;
  • Verkeerd momentum: soms is een pagina op de verkeerde plaats of op het verkeerde moment in beeld bij de bezoekers. Pas hierop je marketing of content aan.

Maak bij de analyse van de oorzaken waar mogelijk gebruik van de voorgedefinieerde Google Analytics segmenten of van je eigen segmenten om te onderzoeken of er specifieke segmenten zijn die vaker bouncen dan gemiddeld. Vergeet hierbij ook niet te segmenteren naar verkeersbron, device, moment, land en taal.

Conclusie

Een hoge bounce rate hoeft niet altijd slecht te zijn. Is dat wel het geval dan is het belangrijk daar iets aan te doen.