Formulieren in banners leveren 5 maal meer conversie

eyeblasterRecentelijk verscheen van Eyeblaster het “Eyeblaster Analytics Bulletin deel 3“. Hierin zijn “case studys” opgenomen over de inzet van banners voor conversie (en niet branding) en hoe dit verbeterd kan worden. Er is getest met het opnemen van (een deel van) het formulier (het conversiepunt) in de banner. Dit leverde 5 maal meer conversie op dan bij een traditionele banner. Kanttekening is dat conversie hier gelijk staat aan daadwerkelijk interactie met de adverteerder. In een traditionale banner is de click en actie daarna de interactie, bij een banner met een formulier het invullen van een veld. De uitnodiging tot interactie maakt de conversie hoger, zelfs factor 8 in vergelijking met puur de clicks op de banner.

Formulieren in banners conversie

Een conclusie die in mijn ogen in lijn is met wat je ziet gebeuren met de positie van de banner. Deze wordt minder en minder een lostaande reclame uiting is (branding) en wordt meer en meer een verlengde van de webpagina waarvoor wordt geadverteerd. In deze dynamische etalage is het middels retargetting activiteiten (de informatie in de banner wordt dan bepaald op basis van eerder gedrag van dezelfde bezoeker op de webpagina waar de banner bij hoort) steeds beter mogelijk om een 1 op 1 boodschap op de bezoeker los te laten. Heb je eerder al X of Y gekocht, of ben je juist afgehaakt tijdens het kopen van product Z? Middels deze informatie kan een perfect aanbod worden gedaan binnen de banner die deze bezoeker ziet. Discussie die ik hierbij zelf vaak aanzwengel is: in hoeverre zou de bezoeker dan nog moeten doorklikken naar de website van de aanbieder en hoort hij gewoon de mogelijkheid te krijgen om binnen deze dynamische etalage ook het product direct aan te schaffen? Is het niet logischer om de banner in te zetten als miniwebsite waarbij er direct geconverteerd kan worden waarna de bezoeker weer verder kan met datgene waarmee hij bezig was?

Het rapport van Eyeblaster geeft naast de informatie over de conversie van formulieren binnen banners ook een aantal andere interessante feiten. Hierbij onder andere:

  • De gemiddelde doorklikratio van een standaardbanner is wereldwijd momenteel 0,14%
  • De conversie vanuit een standaardbanner (conversie als in bezoekers die (ook niet direct door klikken op de banner) interactie hebben met de achterliggende website) is wereldwijd momenteel 0,32%
  • Rich media uitingen vergroten de kans op conversie met 2,5
  • Het opnemen van een formulier binnen je banner vergroot de kans op conversie met factor 5
  • Het verschil tussen clicks op een banner en aantal mensen dat een formulier in een banner invult is factor 8

Aan het einde van het rapport een benchmark overzicht voor klikratio’s en conversieratio’s zoals deze door Eyeblaster worden gemeten voor verschillende formaten en soorten banner in verschillende landen in verschillende niches.

Reacties (8)

Reacties zijn gesloten.