Gebruik conversie segmenten in Google Analytics

Sinds enkele maanden is het mogelijk om multi channel trechters te gebruiken om je ondersteunende en daadwerkelijke conversies door te meten. Naast het aanmaken van kanaalgroepen, is het ook mogelijk om conversiesegmenten aan te maken voor de tijd en contactmomenten voorafgaand aan de daadwerkelijke conversie. Daarnaast kun je een segment aanmaken om de waarde van de verschillende conversies te kunnen onderscheiden. Daardoor kun je nog beter onderbouwd beslissen om juist wel of niet in een campagne of kanaal te gaan investeren.

Bekijk de tijd en contactmomenten voor een conversie

Met de multi channel trechters is het mogelijk om de dagen en contactmomenten voor de conversie te meten. Hoe maak je een dergelijk conversiesegment aan?

  • Klik op conversie segmenten binnen de multi channel trechters
'' ''
  • Maak vervolgens jouw conversiesegment naar keuze aan
'' ''

Dit geeft je inzichten in het gedrag van je gebruiker voor de daadwerkelijke conversie. Voorbeeld:

In onderstaand voorbeeld zie je het verschil in tijd en contactmomenten voor de conversie tussen non-branded en branded zoekwoorden. Non-branded zoekwoorden zijn in verhouding meer ondersteunend dan branded zoekwoorden. Daarnaast hebben zij een ondersteunend effect op elkaar, want non-branded zoekwoorden zijn regelmatig ondersteunend aan de conversies vanuit branded zoekwoorden en direct verkeer.

'' ''

'' ''

Hoe dien ik de waarde van ondersteunende en daadwerkelijke conversies te interpreteren?

Naast de tijd en contactmomenten voor de conversie, is het ook belangrijk om de waarde van je conversies te segmenteren. Bijvoorbeeld om kanalen en campagnes met elkaar te vergelijken. Via onderstaande segmentatie kun je erachter komen, welke zoekwoorden met of zonder bedrijfsnaam conversies hebben behaald >32,50 euro. In onderstaand voorbeeld kun je zien, dat organisch zonder bedrijfsnaam meer conversies >32,50 euro heeft opgeleverd dan organisch met bedrijfsnaam. Dit geeft jou inzichten in de werkelijke SEO resultaten van jouw website.

'' ''

Kortom

Conversie segmenten geven je actiegerichte inzichten om mee aan de slag te gaan. Dankzij de segmenten tijd, contactmomenten en waarde, kun je de conversies uit jouw campagnes nader analyseren. Op basis van deze analyse kun je iedere online marketing euro uitgeven aan campagnes of kanalen, die ook daadwerkelijk geld opleveren. Er zijn ook zaken te verbeteren binnen de multi channel trechters. Tot op dit moment worden er nog geen post-view conversies gemeten in Google Analytics. Dit betekent, dat je converterende bezoekers, die jouw banner hebben gezien, maar er niet op hebben geklikt, kunt doormeten. Daardoor zul je een nog beter beeld krijgen over jouw Bannering en/of Retargeting campagne. Maar mogelijk wordt deze functionaliteit in een nieuwe release van Google Analytics uitgerold.

Hoe zijn jouw ervaringen met multi channel trechters? Ik lees graag jouw ervaringen bij de reacties!