Conversie Tracking

Google analytics: Wat gebeurt er nou echt op mijn website?

De Kwaliteit van je Google Analytics Setup vergroot de waarde van je webstatistieken, door Stephan van Heusden. Download de White Paper hier!

In mijn eerste artikel over Google analytics benoemde ik het belang van een goede Google Analytics setup aan de hand van het kwaliteitsmodel van Clifton. Daarna ging ik in op account setup and governance, tracking code deployment, Adwords en site search tracking. In dit artikel ga ik het hebben over het eventtracken van websites. Via de links kom je op pagina’s waarin wordt uitgelegd hoe je dit onderdeel in je setup verwerkt.

Event tracking

Veel marketeers plaatsen Google Analytics scripts op de pagina’s van hun website en laten het daarbij. Dat is zonde, want in de rapportage ontbreken dan essentiële onderdelen.

  • Waar gaan bezoekers naar toe als ze de website verlaten, hoe vaak wordt er op uitgaande links geklikt?
  • Hoe goed wordt er geklikt op elementen in de website los van elementen die een nieuwe pagina laden? Denk hierbij aan interacties op de pagina zelf, bijvoorbeeld kliks op uitklap-menu’s, downloads of formulier submits.

Event tracking

Hoeveel webbezoekers klikken door naar de website van de webbouwer?

Event tracking

Hoeveel webbezoekers klikken op de FAQ’s en op welke klikken ze?

Voor de setup van event tracking is wat meer kennis benodigd dan voor page tracking, al is het sinds Google Tag Manager een stuk eenvoudiger geworden. Een paar opmerkingen daarbij:

Events kunnen geclassificeerd worden, probeer dit zo consequent mogelijk te doen:

  • Categorie (verplicht): Gaat het om een outbound link, een formuliersubmit, een video, etc.
  • Actie (verplicht): Betreft het een click op een link, een startknop van een video of een submitknop van een formulier?
  • Label: Welke video wordt er gestart of op welke link wordt er geklikt?

Event tracking In Tag manager stel je eerst in dat je events wilt tracken, daarna stel je triggers in. Deze bepalen of een gebeurtenis geregistreerd wordt. Drie veelgebruikte triggers:

  • Clicks: wanneer je uitgaande links of bijvoorbeeld clicks op buttons wilt meten;
  • Formulieren inzenden: wanneer je op de submit button van een formulier klikt;
  • Geschiedeniswijziging: wanneer binnen pagina’s wijzigingen optreden.

Het mooie is dat Tag manager elementen kan ophalen en automatisch in de rapportage plaatst. Geef een link, button of beeld waarop wordt geklikt een class of id met een duidelijke beschrijving en je kunt deze via de variabele click classes/ID in het event label plaatsen.

Het klinkt allemaal vrij ingewikkeld en dat kan het ook worden wanneer je probeert elke millimeter van je website te tracken. Het advies is dan ook om weer vanuit je meetplan vast te stellen wat belangrijk is en daar op te focussen.

Formuliertracking

Je kan met event tracking formulieren tracken; hoe vaak worden ze ingevuld, door welke bezoekers, op welke momenten. Je kunt ook tracken welke velden bezoekers invullen. Met name bij lange formulieren kun je beoordelen op welk punt bezoekers afhaken gedurende het invulproces. Ook is het mogelijk te tracken hoe lang bezoekers doen over elk in te vullen veld.

Een aandachtspunt bij formuliertracking blijft dat niet elke click op een submit knop een daadwerkelijk ingevuld formulier betekent. Soms reageert het formulier met de opmerking dat nog niet alle verplichte velden zijn ingevuld. Het hangt af van hoe je formulier technisch in elkaar steekt of dit voor problemen zal zorgen. Advies is om vooraf goed te testen. Een workaround is om niet de submit knop te tracken via event tracking maar de (bedankt)pagina die laadt nadat het formulier daadwerkelijk wordt opgeslagen (via pagetracking).

Event getracked; doel bereikt!

Event- en pagetracking leveren je lijsten op van alles wat er op je website gebeurt. Hoe mooi is het dat je dit nog verder kan structureren door aan de slag te gaan met duidelijke doelstellingen (goals). Goals gebruik je om de voor jou relevante gebeurtenissen op je website te benoemen zodat je deze gemakkelijk in conversie- en doelpadanalyses kunt verwerken. Denk weer aan je meetplan. Als whitepaper downloads voor jou belangrijk zijn, dan maak je van dat event een goal. Je kan events ook gebruiken in segmenten. In segmenten bundel je bezoekers, in dit geval op basis van een event. Als je bijvoorbeeld wilt onderzoeken wat het profiel en gedrag is van bezoekers die je whitepaper downloaden, dan doe je dat met behulp van een segment. In mijn volgende artikel ga ik verder in op goals en segmenten.

Event tracking

Error tracking

Google analytics is niet alleen een belangrijke tool voor marketeers, ook je webdeveloper kan veel met de inzichten die het platform biedt. Zo kan de snelheid van de website gemeten worden en de devices waarmee de website wordt bezocht. Daarnaast is het mogelijk met event tracking error pagina’s te meten. Events die leiden naar geopende errorpagina’s wijzen op fouten in de website. Via event tracking kun je deze geladen error pagina’s van je statistieken uitsluiten.

Ten slotte

Event tracking is niet het eenvoudigste onderdeel van Google analytics. Tag manager heeft hier de zaken al een stuk vereenvoudigd maar het blijft een onderdeel waar marketeers voor een echte goede implementatie nogal eens de hulp nodig hebben van de webdeveloper. Op internet zijn vele tutorials beschikbaar en aanvullende boilerplate-scripts. Let wel op dat je niet vaart op adviezen die al een aantal jaren op internet staan, in de tussentijd is veel veranderd en vereenvoudigd. Als je website op WordPress draait ben je in de gelukkige omstandigheid dat goede plugins event tracking al hebben geïntegreerd.

In het volgende artikel ga ik verder in op segments, goal setup, transaction tracking (e-commerce) en funnel setup.