Interview met Avinash Kaushik

Enkele weken geleden heb ik een mini-interview gehad met webanalytics kenner Avinash Kaushik. Ik heb hem enkele vragen gesteld over de belangrijkste eigenschappen én valkuilen van een webanalist. Daarnaast heb ik Avinash gevraagd naar zijn mening over de ontbrekende features in Google Analytics. Wat kan Google Analytics doen om haar pakket nog verder te verbeteren?

Wat zijn de 3 belangrijkste eigenschappen voor een uitstekende webanalist?

“Voor mij zijn de drie belangrijkste eigenschappen:

 1. Een onderzoekende nieuwsgierigheid (eagerness)
 2. Analytische kwaliteiten
 3. Mee kunnen denken met de business/bedrijfs-doelstellingen / marketing-ervaring

Nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je  verder kijkt dan de vraag “wat gebeurde er?” en dat je gaat zoeken naar een antwoord op de vraag: “waarom haakt mijn gebruiker hier af?”

De meeste analisten zijn zeer bekwaam in het maken van rapportages en de implementatie van tools. Dit is natuurlijk de basis van webanalytics. Maar het is niet voldoende. Je dient over zeer uitgebreide analytische kwaliteiten te beschikken om praktische inzichten te kunnen bieden aan marketeers.

In de meeste organisaties zijn webanalisten reactief. De marketeers vragen om cijfers en vervolgens levert de webanalist data, volgens afspraak. Hij dient juist proactief te reageren op data-vraagstukken. Dan kun je ook veel beter inschatten of de vragen van marketeers zinvol zijn of niet. Als een marketeer om een onzinnig rapport vraagt, dan weet je ook hoe je hierop dient te reageren. Zo kan je beter je tijd indelen.”

Wat zijn de grootste valkuilen voor een webanalist?

“Ik heb  een blog geschreven over dit onderwerp,. Via deze link kun je dit artikel nog eens nalezen: De grootste fouten die webanalisten maken… en hoe ze te vermijden!

Het artikel beschrijft de zes stappen om deze grootste valkuilen te voorkomen. Samengevat, de grootste valkuil is niet genoeg context krijgen van het webanalytics probleem. Je moet hier hier tijdig op in kunnen spelen met jouw analyse, in plaats van je te focussen op die 2% of 5% van dat…”

Welke features ontbreken er nog in Google Analytics?

“Na alles wat het Google Analytics-team heeft aangekondigd aan nieuwe features in 2013, weet ik niet of er nog zoveel ontbreken in Google Analytics. Bekijk hier de lijst van nieuwe features van de Google Analytics Summit: welke nieuwe features worden er dit jaar geïntroduceerd?

Maar ik zal een poging wagen 🙂
Ik heb nog wel enkele wensen.

 • Ik zou graag alle standaardrapporten in Google Analytics opnieuw ontwerpen, zodat ze eenvoudiger worden (niet meer zoveel tab-bladen) en een eenvoudigere clustering met alleen de noodzakelijke statistieken voor elk rapport bevatten:
  1. Acquisitie
  2. Engagement
  3. Acties
 • De funnels in Google Analytics verdienen aandacht. Deze dienen eenvoudiger opgezet te worden met een ingebouwde foutcontrole. Daarnaast dienen segmentatie-mogelijkheden toegevoegd te worden.
 • Een nieuwe set geaggregeerde rapporten, die een einde maken aan de huidige silo’s aan data. Er is meer mogelijk met de huidige SEO-gegevens van de Webmaster tools, SEO & AdWords-data en search overstijgende data. Nu lossen de aangepaste rapporten vaak dit probleem op. Het is een moeilijk karwei om hiervoor een oplossing te vinden, maar Google Analytics heeft geweldige programmeurs!

Ik heb nog een heleboel andere ideeën op dit vlak. We dienen niet op zoek te gaan naar meer data. We moeten ophouden met deze obsessie naar meer data. We hebben een enorme hoeveelheid aan data in web analytics tools. Het wordt tijd dat webanalytics-aanbieders meer waarde gaan halen uit de huidige data in plaats van zich weer te gaan storten op een nieuwe ‘big data set’.”

Conclusie

Ik ben het voor een groot gedeelte eens met Avinash. Vooral de funnels vind ik ook een belangrijk aandachtspunt. Ik gebruik de funnelrapporten van Google Analytics niet meer.

Na een tip van Avinash ben ik PadiTrack gaan gebruiken. Binnen deze gratis tool kun je veel eenvoudiger maatwerk funnels aanmaken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om segmentaties toe te passen op jouw funnels. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig segmenteren naar je SEO/SEA en directe verkeer. Het liefst wil je dergelijke analyses in één systeem uitvoeren.

Dus hopelijk is dit binnenkort ook mogelijk in Google Analytics!

Reacties (2)

Reacties zijn gesloten.