Neem het juiste conversiepunt met Google Website Optimizer

Website Optimizer logoEen aantal dagen geleden schreef ik een uitgebreid artikel over de methode van aanpak in de optimalisatie van een gehele website. Binnen dit artikel haalde ik het punt aan dat het binnen een a/b of multivariatie test onjuist is om te optimaliseren tot slechts de volgende stap en niet tot de daadwerkelijke conversie. Dit betekent dat je een winnende combinatie van website element variaties bepaalt door te bekijken welke variatie de meeste conversie oplevert. Gevolg van het opgeven van de volgende stap binnen een funnel als conversiepunt is dat je optimaliseert voor de korte termijn, de link “gratis geld” converteert super naar de volgende stap, maar de stap daarna wordt amper gemaakt.

Google Website Optimizer werkt deze foute instelling vaak in de hand. Je kunt slechts 1 conversiepunt opgeven voor het uit te voeren experiment. Het is dan verleidelijk om vroeg in een funnel te kiezen voor de volgende stap (omdat het aantal bezoekers daar nog significant hoger is). Je moet echter kiezen voor de eindconversie. Resultaat is een juiste test, maar je wilt ook graag weten waar er binnen de gehele funnel wat gebeurd met bezoekers die een bepaalde variatie binnen het experiment hebben uitgeserveerd gekregen. Dit kan door Google Analytics (of elk ander web analytics pakket) te koppelen aan Website Optimizer.

Website Optimizer hacksHet ID van de aan een bezoeker uitgeserveerde variatie binnen een experiment kan worden opgevraagd middels javascript. Dit ID kan worden meegegeven aan het web analytics pakket. Hierdoor kan binnen dit pakket bij elke stap in de funnel (na het experiment) worden bekeken wat het gedrag van het bezoek is per type variatie. Bekijk hier de uitgebreide omschrijving. Nu heb je zichtbaar wat het gedrag is van bezoekers bij elke variatie tussen het zien van de variatie en de eindconversie. Dit zal een hoop nieuwe inzichten geven en nieuwe input voor een nog meer verbetering opleverend experiment!

PS: let op dat wanneer je een extra pageview afschiet op Google Analytics om te kunnen meten wat de getoonde variatie van het experiment is, dat je deze pageviews uitfilterd in de normale bezoekrapportages (de website optimizer resultaten bekijk je dan op een apart aan te maken profiel).

Reacties (1)

Reacties zijn gesloten.