Wanneer ga je een website vertalen?

Velen onder ons stellen zichzelf regelmatig de vraag: Zal ik mijn website in meerdere talen aanbieden? Of niet. Stel dat ik het doe, haal ik meer omzet? Of zal het in absolute zin NIET renderend zijn?

Stel: Je bezit een webwinkel en bent enkel op de Nederlandse markt georienteerd. Om in het buitenland te kunnen verkopen zal je de gehele website, van navigatie tot sitemap, van content tot code, moeten vertalen en opnieuw coderen om alles netjes werkend te krijgen.

De kosten voor het ombouwen zijn 15% van de initiele investering (groots € 15.000,-) en de gemiddelde conversie is 0,6%. De gemiddelde omzet per verkoop is € 400,-. De brutowinst bedraagt 10% van de omzet. De gemiddelde omzet zal in het buitenland nagenoeg gelijk zijn omdat het een relatief universeel product betreft.

Analytics - Website vertalen?

Hierboven het daadwerkelijke aantal bezoekers per land.

Een rekensommetje die initieel een uitkomst zou kunnen bieden.

Als de conversie 0,6% bedraagt zou het betekenen dat we minimaal (generaliserend)  165 bezoekers nodig hebben voor de gemiddelde omzet van € 400,-.

Als gevolg van deze calculatie zouden dus in de gemeten periode de volgende landen (waarschijnlijk) al omzet hebben opgeleverd:

 • United Kingdom
 • Verenigde Staten
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Roemenië
 • België (kan ook franstalig zijn)
 • Als gevolg van deze uiteenzetting zou er dus gekozen kunnen worden voor de volgende talen: Frans, Engels, Duits. Daar de afstand alhier niet voor al te grote problemen zal zorgen. De distrubutie zal verwachtingsgewijs 8% hoger uitvallen dan in het thuisland en derhalve nemen we dit even niet mee in een calculatie.

  Vanuit het huidige perspectief zouden we dus het aantal bezoekers in een land als duitsland (totale initiele kosten zijn € 2.250,-)  op ca. 10.000 moeten krijgen.

  Gezien de marktomvang (consumenten product) en de huidige situatie in Nederland zouden wij op basis van enkel en alleen al deze statistieken het advies uitbrengen de website te gaan vertalen.

  Wat zouden jullie doen? Waar zouden jullie nog meer naar kijken?

  Ps. Bovenstaande zijn fictieve getallen en deels opgezet om een (bij ons bestaande) discussie verder uit te diepen en te onderbouwen.

  Reacties (11)

  Reacties zijn gesloten.