dashboards

Welk dashboard presenteert mijn data het beste?

Meer dan ooit is er behoefte aan een goed leesbare presentatie van gegevens. Cijfers zitten verstopt in lokale spreadsheets of moeten uit meerdere bronnen gecombineerd worden tot een zinvolle rapportage. De keuze voor verschillende leveranciers voor CRM, webanalyse en e-commerce software maakt het er niet makkelijker op.

3 typen dashboards vergeleken

Marketeers moeten kunnen vertrouwen op een dashboard waar ze de meest recente kpi’s kunnen zien en hierop kunnen inzoomen. Het opstellen van zo’n dashboard is op zich niet zo ingewikkeld, mits je er de goede software voor kiest. In dit artikel zet ik drie typen dashboards naast elkaar waarbij ik de mogelijkheden vergelijk en vaststel waar ze geschikt voor zijn.

Presentatie in widgets

Je herkent goede dashboardsoftware direct aan de hoeveelheid bronnen die je kan benaderen. Cyfe bijvoorbeeld haalt software uit zo’n 100 bronnen, waaronder Google analytics, lokale csv bestanden, csv bestanden in de cloud, social media, e-mail service providers. Elke grafiek of tabel in je dashboard – een widget – vertegenwoordigt een bronkoppeling en toont de data voor een vooraf ingestelde periode. Hiermee bouw je snel leuke dashboards die prima voldoen wanneer je af en toe de peilstok wilt aflezen. De laatste stand wordt steeds opnieuw voor je opgehaald.

dashboards - cyfe

Gebruik deze dashboards wanneer je gedurende een campagne de voortgang wilt kunnen volgen, denk aan: hoeveel e-mails hebben we gestuurd, hoeveel zijn er geopend, hoeveel webbezoek vindt er plaats, welke en hoeveel doelen worden op de website behaald. Naast Cyfe zijn Geckoboard en Dasheroo bekende aanbieders met geschikte software.

Data uit verschillende bronnen bewerken, filteren en op maat presenteren

Presentatie in vaststaande widgets schiet tekort wanneer je hoge eisen stelt aan weergave, filtering en grafieken. Je wilt bijvoorbeeld in je grafieken verschillende tijddimensies hanteren, of je wilt niet alle categorieën tonen, of de categorieën anders sorteren. Google Data Studio is dan een geschikte oplossing. Data Studio werkt met feiten en dimensies die je in een grafiek naar keuze toont, denk aan sessies, in de afgelopen week, in een lijngrafiek. Deze werkwijze hanteert Data Studio voor Google analytics, maar het kan ook overweg met andere bronnen zoals Bigquery, Postgres (of Amazon Redshift), MySQL en diverse social media bronnen. Data Studio biedt daarbovenop nog een mooie functie en dat is de inzet van datafilters in de dashboards zodat gebruikers zelf kunnen inzoomen. Door bijvoorbeeld een filter ‘dag in de week’ in te zetten kunnen de grafieken en tabellen voor specifieke dagen getoond worden. Filters kunnen ook gecombineerd worden.

dashboards - gds

Het voordeel van widget dashboards is dat de data in deze dashboards beter gekneed kunnen worden zodat ze beter uitkomen in grafieken en periodes makkelijker met elkaar vergeleken kunnen worden. Gebruikers kijken niet alleen naar deze dashboards maar kunnen zich er ook geheel in verdiepen. Ze zijn geschikt als ze langduriger worden ingezet en als er meerdere dimensies in de data beschikbaar zijn die het onderscheid maken voor de kpi’s

Data uit verschillende bronnen bewerken, combineren en op maat presenteren

Genoemde dashboards maken meestal gebruik van api’s voor het ophalen van cijfers uit de bron. Dat heeft als voordeel dat ruwe data in de bron blijft. Het nadeel is dat wanneer je databronnen wilt kunnen combineren en je echt wilt kunnen inzoomen op kenmerken in de data je die ruwe data juist nodig hebt. Dashboard aanbieders zoals Tableau en PowerBI stellen je dan ook in staat de ruwe data achter je dashboard te plaatsen. Met die ruwe data bewerk je data en bouw je een eigen datamart. Zo kan je bijvoorbeeld Google analytics data combineren met de weergegevens van de afgelopen week en de orders in jouw e-commerce database. Dit noemen we blending van databronnen. Deze dashboards zijn geschikt wanneer er veel databronnen zijn die in combinatie met elkaar inzicht verschaffen in kpi’s. Houd er wel rekening mee dat het ontwikkelen van een datamodel achter het dashboard niet eenvoudig is en je de ruwe data moet opslaan. Daar bieden aanbieders echter oplossingen voor, vaak in de cloud.

pbi

De drie typen dashboards verschillen nogal in mogelijkheden en complexiteit. Kijk goed naar jouw toepassing voordat je er veel geld en tijd in investeert. Biedt de aanbieder koppelingen naar de systemen die in jouw bedrijf gebruikt worden? Levert de combinatie van grafieken en tabellen goed inzicht in welke resultaten worden behaald? Kunnen de dashboards goed gepresenteerd worden via een scherm of e-mail en kunnen onderliggende cijfers worden gedownload?

Succes met de keuze van jouw dashboard!

Reacties (2)

Reacties zijn gesloten.