5 tips om meer waarde uit data te halen

Webdata, social data, big data: data is helemaal hot! Maar data zonder inzicht en een daadwerkelijke actie is waardeloos. Actie is namelijk essentieel voor de evolutie van een organisatie. Zonder actie is er geen verandering en zonder verandering is er geen verbetering.

Als analist heb je veel data voor handen en eigenlijk heb je hiermee goud in handen. Maar hoe zorg je er voor dat dit goud ook echt verzilverd wordt en voeding wordt voor business beslissingen binnen jouw organisatie? Data is pas informatie en krijgt pas betekenis en meerwaarde als ze op het juiste moment, in de juiste vorm bij de juiste persoon leiden tot een inzicht om actie te ondernemen.

Hieronder 5 tips hoe je data beter voeding kunt laten zijn voor beslissingen binnen je organisatie.

1. Focus eerst op de grootste kansen

Ga een probleem te lijf waarmee je de waarde van data aantoont en waarmee je een positieve katalysator kunt vormen voor de organisatie, zodat zij ook echt actie gaat ondernemen.

2. Start met een business-vraag, niet met data

Snap wat het probleem is en welke inzichten nodig zijn om het probleem op te lossen, voordat je de data gaat uitpluizen. Heb je een bepaalde doelgroep binnen de organisatie (bijv. sales, marketing, financieel), bepaal en begrijp dan eerst wat hun problemen zijn. Hoewel inzicht op zich zijn waarde heeft, blijft het voor veel organisatie en afdelingen toch een grote drijfveer als zij kosten kunnen besparen en/of je inzicht financieel wat oplevert. Zo kader je je analyse beter en creëer je focus.

3. Integreer inzichten zodat ze actie uitlokken

Om impact te creëren moeten we informatie tot leven laten komen. Dit kan door de informatie te presenteren als een business- of use case. Door informatie en je aanbevelingen zo te presenteren dat ze ook door niet-experts worden begrepen, creëer je al meer draagvlak en maak je vervolgacties concreet.

4. Centraliseer informatie, inzichten en beslissingen

Door eerder opgedane informatie en inzichten centraal te zetten is het mogelijk dit beter te delen en mensen te verwijzen naar deze plek voor meer informatie. De historie en de nieuwe updates dienen uiteraard wel voor iedereen toegankelijk te zijn. Zo vormt het een basis om het leerproces binnen de organisatie te ondersteunen. Door een informatie-hub voor je organisatie te worden, zorg je voor meer draagvlak.

5. Zet analyse en data-driven beslissingen op de agenda

Vraag je stakeholders hoe je een betere bijdrage kunt leveren en bepaal hoe je de doorvertaling maakt naar management-niveau. Data-driven beslissingen moeten een vast onderdeel vormen van de organisatie en dus ook op de agenda komen bij belangrijke meetings.

Het ultieme eindpunt is uiteraard een situatie waarin data en business beslissingen van elkaar afhankelijk zijn en zelfs elkaar versterken. Welke kansen zie jij om datagedreven beslissingen tussen de oren te krijgen bij jouw klant of organisatie?