Big Data voorbeeld: Game changer op de arbeidsmarkt

Zoals ik beschrijf in het artikel “Big Data voorbeeld: betere medische zorg met Big Data arts-assistent” verandert Big Data de rol van artsen. Voor nu werkt arts-assistent Watson nog in een ondersteunende rol en voorziet hij artsen van een second opinion. Maar hoe béter de adviezen van arts-assistent Watson, hoe zwaarder het – op Big-Data gebaseerde advies- zal worden meegenomen in het behandelvoorschrift van de eindverantwoordelijke arts.

De status quo van de medische wereld is vaak wél enthousiast over innovatieve technieken, maar minder over ontwikkelingen die afbreuk zouden kunnen doen aan de status van hun beroep. Ik verwacht daarom dat er vanuit de medische wereld nog wel wat weerstand tegen de onstuitbare opmars van ‘betweter’ arts-assistent Watson gaat ontstaan… Mijn inschatting is dat deze strijd van sommige artsen hetzelfde zal eindigen als die van vliegtuigpiloten tegen de auto-pilot 🙂

Big Data: game-changer voor artsen, piloten, taxi-chaffeurs…

Artsen zullen onder invloed van deze “tweede automatiseringsgolf” hun rol en toegevoegde waarde opnieuw moeten gaan vaststellen en hun eerzame beroep opnieuw moeten vormgeven. Als arts-assistent Watson over enkele jaren is gepromoveerd tot Dr Watson en zelf medische adviezen mag geven, zullen artsen-van-vlees-en-bloed méér tijd hebben voor vernieuwing en onderzoek. De resultaten hiervan kunnen kan gebruikt worden als ‘input’ voor Dr Watson, zodat deze nog betere medische adviezen kan geven! Volop kansen dus voor onderzoeksgerichte artsen!

Welke Big Data auto-pilot dreigt jouw functie te gaan veranderen?

Boekhouders, managers, personal assistants, taxi-chauffeurs, advocaten, rechters, patentgerechtigden… ook het beroep van webanalist zal -naar mijn verwachting- veranderen onder invloed van Big Data! In alle beroepen [ambachtslieden uitgezonderd] zullen steeds meer ‘geavanceerde’ taken uitgevoerd kunnen worden door computers.

Wat geldt voor artsen zal echter voor nog veel meer beroepen gaan gelden:

  1. Kennis zal dankzij Big Data steeds beter gedeeld worden
  2. Steeds meer ‘geavanceerde’ taken zullen tóch door Big Data kunnen worden geautomatiseerd

Informatie delen is samen verder.

@duivestein

Big Data: een game changer én een kans voor webanalisten!

Webanalyse is een “art én een science”, maar omvat -laten we eerlijk zijn – ook een hoop ‘handwerk’. Webanalisten zoeken nu nog ‘handmatig’ in webstatistieken naar de belangrijkste bezoekersstromen, zwaktste schakels van een website en bijzonderheden in bezoekersgedrag van websites. Vervolgens zetten ze in samenwerking met andere online-specialisten zorgvuldig (!) A/B-testen op. Na afronding analyseren ze de test, controleren de uitkomst, toetsen deze aan de oorspronkelijke hypotheses en vertalen de opgedane inzichten naar ‘Learnings‘ [1] die ze vervolgens zo goed mogelijk binnen de organisatie van hun opdrachtgever proberen te communiceren (SAMEN).

Ook het beroep van webanalist zal veranderen onder invloed van Big Data

Mijn verwachting is dat webstatistiekenprogramma’s zoals Google Analytics in de toekomst een groot deel van de taken van webanalisten zullen overnemen[3]. Webanalisten (en andere kenniswerkers) hebben straks nog maar drie belangrijke taken:

  1. Innoveren: compleet nieuwe pagina’s en site-concepten verzinnen
  2. Nóg geavanceerde taken zelf uitvoeren, denk aan Conversie-Optimalisatie
  3. Big Data begrijpen en toepassen

Een voorbeeld van Big Data begrijpen en toepassen is het ‘verrijken’ van webstatistieken met data uit andere bronnen: CRM, social media, weer, AEX-index, etc. Sinds kort biedt Google BigQuery aan: een service dat speciaal geschikt is voor koppeling en analyse van webstatistieken met andere bronnen[1].

Conclusies

  1. Big Data zal in vele beroepen de kennisuitwisseling gaan verbeteren
  2. Steeds meer beroepen zullen inhoudelijk veranderen onder invloed van Big Data
  3. Ook het beroep van webanalist zal veranderen onder invloed van Big Data
  4. Voor webanalisten biedt Big Data vooral veel kansen
  5. Steeds meer “Big Data & webanalyse”-tools komen beschikbaar [4]

Bronnen

[1] Met testen optimaliseer je, met leren maak je magie!

[2] Google-primeur voor Nederlands Big Data-bedrijf

[3] De toekomst van Website-optimalisatie

[4] Zelf-optimaliserende AB-test tools