Conversie optimalisatie in de praktijk (1): gratisadviseurs.nl

Samen werkenIn juli 2008 zijn we de zoektocht gestart naar een website die wel in was voor een openbare conversie optimalisatie door webanalisten.nl bloggers en lezers. Na 5 leuke inzendingen en een stemronde later verkozen jullieGratis Adviseurs” als winnaar! Vanaf nu gaan we van start met deze openbare optimalisatie.

Hoe gaan we het doen?
Elke stap die wordt gezet in het optimalisatie proces. Van eerste kennismaking tot aan evaluatie zal als artikel hier worden geplaatst, voorafgaand aan dat de stap daadwerkelijk wordt genomen. Dit betekent er bij elke stap de gelegenheid is om vragen te stellen en inhoudelijk met aanvullingen te komen! Samen leren en samen komen tot een goed conversie optimalisatie traject. Keuzes kunnen we voor stemmen en resultaten worden openbaar gedeeld. Veel dank aan Gerben Bouwhuis die bereid is gevonden om hieraan mee te werken. Uniek is ook dat met Gerben afgesproken is om niet per email of telefoon contact met elkaar te hebben over de optimalisatie, maar alles te bespreken in de reacties op de artikelen die worden geplaatst. Alle vragen die worden gesteld worden dus ook beantwoord in de reacties.

Wat willen we vooraf weten
Er is reeds wat achtergrond informatie ontsloten in alle voorgaande artikelen, maar om alles centraal te houden wil ik graag “from scratch” starten. Kennismaking is geweest, contracten zijn getekend, nu het 1e gesprek!

Wat ik graag wil weten van gratisadviseurs.nl om het optimalisatie traject te kunnen starten is enerzijds begrijpen wat het doel van de website is en anderzijds alle aanwezige informatie over het website bezoek ter inzage krijgen. Op deze manier is te achterhalen waarvoor de site dient, wat de bezoekers zouden moeten doen en hoe het nu gaat. Deze informatie moet gaan leiden tot inzichten waar het heel goed gaat en waar minder goed. Op basis van die inzichten kan het daadwerkelijke optimalisatie traject worden gestart.

Concrete vragen aan Gerben:

  1. Wat is het doel van de website? (missie, visie en strategie als dit aanwezig is)
  2. Hoe steekt je businessmodel in elkaar? (hoe lopen inkomstenstromen)
  3. Wie is je doelgroep / wie zijn je doelgroepen?
  4. Welke conversiepunten heeft elke doelgroep nu op de website?
  5. Als er in het verleden kwalitatief onderzoek (van enquêtes tot eyetracking) is gedaan onder de bezoekers zou ik graag deze rapporteren willen inzien (deze hoeven niet openbaar te worden gemaakt)
  6. Wie zijn je concurrenten en beschik je zelf over informatie over hun website prestaties? (soortgelijke websites vanuit het buitenland is ook interessant!)
  7. Welke webanalyse pakketten draai je en kun je mij toegang geven voor de pakketten (deze inlogcodes worden niet openbaar gemaakt)
  8. Zijn er bij deze pakketten (of er naast) specifieke KPI’s gedefinieerd (zo ja, welke) en is er voor de conversiepunten (historische) funneldata aanwezig
  9. Is er een overzicht van wanneer welke aanpassingen aan de website zijn gemaakt (zodat trendbreuken in de statistieken kunnen worden verklaard), of in ieder geval een overzicht van “lessons learned” uit het verleden.

Aanvullende vragen die relevant zijn op dit punt zijn zeer welkom in de reacties!

Reacties (8)

Reacties zijn gesloten.