Wat te doen als je geen testideeën meer hebt?

Optimaliseren is een continu proces waarbij ieder experiment weer leidt tot een volgend experiment. Vaak zijn er zelfs zo ontzettend veel ideeën, dat de backlog geprioriteerd moet worden. Maar wat als je ideeën op zijn?

Een vraag die vaak gesteld wordt door onze klanten of tijdens onze opleidingen is: wanneer ben ik klaar met optimaliseren? Ons antwoord? Nooit! Door continu te blijven experimenteren leer je steeds meer over je klanten waardoor je niet alleen beter wordt in het voorspellen van gedrag, maar ook eerder trendbreuken herkent waarin gedrag verandert (dit gebeurt regelmatig, denk bijvoorbeeld aan seizoensinvloeden of veranderingen in de economie).

Je bent nooit klaar met optimaliseren

Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je geen testideeën meer hebt omdat je je al een poos blindstaart op je eigen website. Hoogste tijd om je organisatie erbij te betrekken! 

Als CRO-team zijn we bezig met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over onze klanten. Soms vergeten we een beetje dat er nog veel meer teams zijn in ons bedrijf, bijvoorbeeld de klantenservice, data scientists, marketing en misschien wel de medewerkers in de fysieke winkels. Deze mensen kunnen ook een heleboel weten over het aankoopproces of het gedrag op de website.

Door deze collega’s aan te haken in je optimalisatieprogramma heb je ineens veel meer kennis en ervaring tot je beschikking, én veel meer testideeën. Nog een voordeel is dat je mensen enthousiast kan maken over optimaliseren, testen en valideren, waardoor de kans groter is dat je optimalisatieprogramma een succes wordt/blijft. Mijn advies is dus vooral niet te wachten tot je ideeën op zijn, maar zo vroeg mogelijk je collega’s te betrekken bij je experimentatieprogramma.

Zodra je mensen enthousiast hebt gemaakt over het optimaliseren gaan ze geheid testideeën inbrengen. Heel fijn! De uitdaging is om instroom van ideeën te stimuleren maar daarbij ook te controleren op kwaliteit. 

Om te voorkomen dat er allerlei testen op de backlog komen die niks gaan opleveren wil je van te voren de goede ideeën eruit pikken. Dit kun je doen door je collega’s een aantal vragen te laten beantwoorden als ze een testidee indienen. 

Dit zijn de vragen:

  1. Wat wil je testen?
  2. Kun je op deze pagina testen (genoeg traffic en conversies)?
  3. Waarom wil je dit testen?
  4. Heb je al bewijs dat je idee een goed idee is (eerder experiment, data, wetenschap)?
  5. Wat is je hypothese?

De vragen die wij hiervoor gebruiken zijn ook de vragen waarop wij prioriteren. Door te laten zien dat de vragen invloed hebben op de prioritering, motiveer je je collega’s ook om hun ideeën te onderbouwen. Want anders zal het idee laag op de prioritering uitkomen en minder snel worden getest dan een idee dat wel goed onderbouwd is.

Als je je collega’s dus enthousiast hebt gemaakt over optimaliseren, kun je op deze manier je collega’s te stimuleren om kwalitatieve testideeën in te brengen. En zo kom je nooit meer zonder testideeën!