Hoe beleg je continue optimalisatie in een organisatie?

Bijna iedereen in een succesvolle organisatie zet dagelijks zijn schouders onder een beter product en onder betere marketing, waarbij in het achterhoofd de gewenste groei in marktaandeel en het juiste rendement per klant blijft meewegen. Noem het “conversion optimization”, noem het “customer experience optimization”, noem het “business optimization”. Feit is dat al deze mensen en teams hard aan de slag zijn met de groei van de organisatie door continue optimalisatie uit te voeren. Om succesvol hierin te zijn maken ze gebruik van klantgedrag data om alle ideeën te valideren. In snel tempo wordt er geëxperimenteerd om te leren waar waarde kan worden gecreëerd.

Hoe beleg je deze continue optimalisatie activiteiten zodanig in een organisatie, dat de gewenste product en marketing successen ook daadwerkelijk kunnen ontstaan?

Niet bij product, niet bij marketing

Hoewel het de taak is van product teams en marketing teams om middels continue optimaliseren hun KPI’s te verbeteren, horen zij niet de eigenaar te zijn van continue optimalisatie binnen een organisatie. Zoals je ziet is de werkmethodiek an sich ook afdelingsoverstijgend. Nu kunnen beiden afdelingen met eigen oplossingen gaan werken, maar op lange termijn is dat simpelweg niet ideaal. Product en marketing moeten beiden heel goed in staat worden gesteld om data te gebruiken, om te valideren, te experimenteren en te leren. Hiervoor is tooling nodig die zo eenvoudig mogelijk gebruikt kan worden. Het uitvoeren van data studies en validaties moet eigenlijk nagenoeg geen extra werk opleveren. Hoe lastiger het is, hoe vaker het (deels) zal worden overgeslagen.

Deels bij IT

IT is verantwoordelijk voor alle software die je gebruikt. Van content management systeem tot analytics oplossingen, van enquête tool tot a/b-test software. Je ziet nu nog vaak dat kleine externe oplossingen worden beheerd door marketing of product (teams) zelf, maar we zijn in dit privacy tijdperk op weg naar centralisatie van IT oplossingen en het beheer hiervan. IT is niet verantwoordelijk voor wat de marketing en product teams willen optimaliseren, maar ze moeten de uitvoer hiervan voor deze team zo eenvoudig mogelijk maken. IT beheert de tools achter continue optimalisatie.

Bij de CEO & de board

Continue optimaliseren is een taak voor marketing en product (teams) en IT maakt het zo eenvoudig mogelijk. Nog belangrijker is dat een cultuur van valideren en experimenteren één van de DNA bouwstenen van de organisatie wordt. Je wilt dat er alleen mensen worden aangenomen met een experimentation mindset en dat continue optimaliseren de werkmethodiek, de mores in de organisatie is. Het bewaken van deze mindset en mores is een voorbeeldfunctie en taak van de CEO, waarbij de board van de organisatie de CEO hierop controleert. Als je echt een continue optimalisatie cultuur wilt ontwikkelen is dit dé manier om het succesvol te beleggen in een organisatie.

Eens? Niet eens? Volg gratis het Conversion Hotel Webinar over Experimentation Culture op 23 September (of koop toegang tot de recording), plaats een reactie hier of kom op 19/20/21 november 2021 naar het 3-daagse Conversion Hotel live event op Texel!