Wat is Behavioral Targeting?

Deze week zal ik proberen om iedere dag een artikel te plaatsen over Behavioral Targeting. Ik zal starten met een artikel waarin ik uitleg wat Behavioral Targeting is, omdat niet iedereen hiermee bekend is.

Behavioral targeting volgens Wikipedia:

Behavioral targeting or behavioural targeting is a technique used by online publishers and advertisers to increase the effectiveness of their campaigns.

Behavioral targeting uses information collected on an individual’s web-browsing behavior, such as the pages they have visited or the searches they have made, to select which advertisements to display to that individual. Practitioners believe this helps them deliver their online advertisements to the users who are most likely to be influenced by them.

Wikipedia maakt onderscheid tussen twee verschillende typen van behavioral targeting:

  1. Onsite Behavioral targeting – de informatie op basis waarvan keuzes gemaakt worden is afkomstig van één site
  2. Network Behavioral targeting – de informatie op basis waarvan keuzes gemaakt worden is afkomstig van een netwerk van websites

Behavioral targeting

In 60 seconden volgens 60 Second Marketeer:

Behavioral targeting volgens behavioraltargeting.com:

Behavioral targeting (BT) is an advertising methodology in which an advertiser´s creative is shown to users based on the sites they visit and/or what the user does on those sites.

Behavioraltargeting.com maakt onderscheid tussen verschillende soorten typen van behavioral targeting:

  • Type 1: Based on website/web page visited.
  • Type 2: Based on keyword searched or content that was read.
  • Type 3: Based on past visitors to your website.

Bij behavioral targeting gaat het er dus met name om dat je op basis van informatie (over de bezoeker – gedrag/wie/wat/waar/hoe, etc) keuzes maakt bij het uitserveren van je content (bijvoorbeeld een banner of tekstlink).

Meer lezen over behavioral targeting?

Zijn er lezers die ervaring hebben met behavioral targeting en cases hebben die wellicht hier mogen verschijnen?

Reacties (8)

Reacties zijn gesloten.