Boekreview Analytics at Work

De reacties op het artikel Leestips voor de zomer heeft ons doen besluiten om (meer) boekreviews te plaatsen. In de vakantie heb ik “Analytics at Work” gelezen van Thomas H. Davenporte en Jeanne G. Harris. Zij schreven ook het boek “Competing on Analytics”.

Het boek beschrijft het proces om te komen tot een data gedreven organisatie. Het laat zien dat je met data gedreven besluiten je resultaten voor nu en in de toekomst sterk kan verbeteren. Om te bepalen waar een organisatie zich bevindt, worden 5 stages gehanteerd.

De organisatie

Stage 1: Analytically Impaired
De organisatie mist een aantal belangrijke onderdelen om te komen tot serieuse analytische werkzaamheden. Ze missen bijvoorbeeld de data, analytische vaardigheden of interesse vanuit het management.

Stage 2: Localized Analytics
Er zijn verschillende analytische initiatieven in de organisatie. Ze missen echter nog de focus van het management en de werkzaamheden zijn nog niet gerelateerd aan de strategische doelen van de organisatie.

Stage 3: Analytical Aspirations
De organisatie is zich bewust van het positieve effect van data gedreven werken. Zij heeft de capaciteiten en reeds een aantal belangrijke initiatieven gerealiseerd. Maar de voortgang is zeer traag. Oorzaak hiervan is dat sommige kritische onderdelen van DELTA (wordt later beschreven) te moeilijk zijn om te implementeren.

Stage 4: Analytical Companies
De menselijke en technische capaciteiten zijn aanwezig. Analytics wordt regelmatig toegepast en de voordelen hiervan worden gerealiseerd. Men mist het verankeren van de strategische keuzes in de analytische werkzaamheden. Deze laatste stap is nodig om data gedreven werken tot een sterk concurrentie voordeel om te buigen.

Stage 5: Analytical Competitors
Alles is op de plaats en data gedreven werken wordt door de gehele organisatie gedragen. Er is een sterk commitment vanuit het management en de KPI’s van de organisatie zijn verankerd in data gedreven werken. Er worden grote resultaten behaald en zowel intern als extern wordt dit uitgedragen.

Afhankelijk van je doelen en ambities kun je de voor jou gewenste stage kiezen. Het is absoluut geen must om stage 5 na te streven.

De DELTA

Voor het bepalen in welke stage je organisatie zich bevindt, wordt een aantal onderdelen beschreven. Het model dat hierbij wordt gehanteerd heet DELTA.

D for accessible, high-quality data
E for an enterprise orientation
L for analytical leadership
T for strategic targets
A vor analysts

Ieder stage van de organisatie heeft een effect op DELTA. Het boek beschrijft verder ieder DELTA onderdeel met praktische voorbeelden. Ik vond de D en A zeer interessant en lekker om te lezen.

Een mooie anekdote hierbij is het verhaal van Will Smith. Hij wordt getypeerd als Analytical Amateur. Zijn succes is gestoeld op het feit dat hij analytics heeft gebruikt voor het kiezen van zijn rollen. Door het analyseren van patronen kwamen zij erachter dat 10 van de 10 top films gebruik maakten van special effects. Hiervan hadden 9 gebruik gemaakt van wezens (creatures). Tenslotte zagen ze dat 8 van de 9 ook een love story in zich hadden. Dit is geen hoofdbrekende analyse maar maakte de keuze voor Will een stuk makkelijker. De films die hij daarna heeft gemaakt waren dan ook geen verassing namelijke Independence Day en Men in Black allebei grote successen zoals we nu weten.

Eindoordeel

Het boek leest in het begin makkelijk weg. Op het einde verslapte mijn aandacht en werd het voor mij te langdradig. Wat ik goed vind, zijn de inzichten vanuit de praktijk. Ik mis hier en daar wel visualisatie om het verhaal meer te ondersteunen maar de modellen die worden gebruikt zijn leesbaar en praktisch.

Wil jij naar een meer data gedreven organisatie? Dan helpt dit boek je zeker verder.
Het boek beschrijft niet hoe jij de data kan vertalen naar informatie, kennis en actie maar hoe jij de fundamenten kan leggen om te komen tot een data gedreven organisatie. Al met al geef ik het boek een 7 op een schaal van 10.

Eindoordeel: 7/10

Wil je nog meer recensies lezen dan kan dat op Amazon.

Reacties (3)

Reacties zijn gesloten.