Community tip: communiceer met je afgehaakte leden

Communitys, van forum tot sociaal platform, staan enerzijds bekend om de giga aantallen leden, maar anderzijds ook om het grote percentage inactieve leden. Afhakers zijn er in 2 soorten. De mensen die zich inschrijven, maar nooit echt actief zijn gaan deelnemen en de mensen die wel echt actief hebben geparticipeerd in de community en daarna zijn afgehaakt. De reden van afhaken van deze laatste groep is erg belangrijk. Jouw community groei is niets anders dan het verschil tussen enerzijds “nieuwe leden per periode minus eendagsvliegen” en “participerende leden die niet langer actief zijn”. Wanneer de laatste groep groter is dan de eerste bevind je community zich in een sterffase. Extreem belangrijk om op dat moment uit te vinden wat de reden is van het afhaken door (nu voormalig) actieve leden en deze reden, zover mogelijk, weg te nemen.

Zorg er dan ook voor dat je vanuit je ledendatabase actief bijhoudt wie je actieve leden zijn en onderzoek na hoeveel dagen inactiviteit de kans op inactief blijven van een lid significant groter is geworden dan het weer actief worden. Start op dat moment met communiceren. Ga per email vragen of er een reden is van inactiviteit! Naast herinnering van het lidmaatschap (wat ook zeker zal meewerken), zeer welkome input waarmee je aan het werk kunt gaan. Communiceer hier ook over. Zodra je een “probleem” uit de weg hebt geholpen, benader je inactieve leden dan ook weer met het bericht dat door hun input een aantal ontwikkelingen zijn doorgevoerd binnen de community en nodig ze uit weer actief te worden (een extra incentive er naast kan hier ook bij helpen).