Zoekwoorden beter te vergelijken met Google Trends

Het Google Blog meldde op 10 juni dat Google Trends is uitgebreid een nieuwe functie. Deze nieuwe functie maakt het mogelijk om zoekwoorden beter met elkaar te vergelijken: het is nu mogelijk om inzicht te krijgen in het procentuele verschil tussen de zoekwoorden die je vergelijkt. Je moet wel ingelogd zijn met je Google Account om deze informatie te kunnen zien.

Google Trends
Ijssmaken vergelijken
Hierboven zie je twee ijssmaken met elkaar vergeleken. De cijfers op de y-as zijn nieuw en ook de gemiddelde index: 1.00 voor vanille ijs, 1.38 voor chocolade ijs. Hieruit kan je afleiden dat het zoekvolume op vanille ijs 38% lager ligt dan het zoekvolume op chocolade ijs. De waardes worden afgezet tegen het eerste zoekwoord dat je gebruikt, dit is eenvoudig te wijzigen door in de pulldown en andere zoekterm te kiezen.

Export naar CSV
Google Trends CSV opties
De informatie die deze functie geeft kan ook geëxporteerd worden naar een CSV bestand. Hierbij kan je kiezen tussen ‘relative scaling’ en ‘fixed scaling’. Het verschil tussen deze twee opties is dat:

  • bij ‘relative scaling’ de data afgezet wordt tegen het gemiddelde van de gekozen tijdsperiode (gemiddelde zoekvolume binnen tijdsperiode = 1.00)
  • bij ‘fixed scaling’ gekeken wordt naar de volledige historie van het zoekwoord (zoekvolume januari 2004 = 1.00).

Bij ‘fixed scaling’ kan je daardoor van een gekozen periode het verschil ook zien ten opzichte van 2004, hierdoor krijg je én inzicht in het verschil tussen zoekwoorden in de gekozen periode én de mate van stijging ten opzichte van 2004.

Reacties (2)

Reacties zijn gesloten.