Resultaten onderzoek “wat verwacht men van een internet consultancy bureau”

Een paar weken geleden heb ik jullie hulp gevraagd voor mijn afstudeeronderzoek voor de Master Marketing Management aan de Tilburg University, waarmee ik de kansen van een internet consultancy bureau wou achterhalen. In deze post presenteer ik de hoofdresultaten van mijn onderzoek.

Uit het eerste deel van mijn onderzoek kwamen zes aanvullende diensten als belangrijkste naar voren, namelijk:

 • De manier waarop de prijs van een dienst wordt berekend
 • Levertijd
 • Reactiesnelheid
 • Het wel of niet vragen van een aanbetaling
 • Het type contactpersoon
 • De ervaring en deskundigheid van het bedrijf en/of personeel

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat als een klant trade-offs moet maken in de keuze voor een internet consultancy bureau, van deze aspecten, reactiesnelheid en manier van prijsberekening geen significant effect op de voorkeur.

Voor de overige aspecten worden de volgende randvoorwaarden voor een internet consultancy bureau geprefereerd:

 • Een gemiddelde levertijd
 • Géén aanbetaling
 • Rechtstreeks contact met de specialist
 • Senior functieniveau van de uitvoerder

Tevens blijkt het voor internet consultancy bureaus zonde om in aspecten te investeren waar klanten géén significante waarde aan hechten, zoals het uiterlijk van fysieke faciliteiten, locatie en bereikbaarheid.

Samenvattend, aspecten gerelateerd aan het gebouw. Klanten zien dit graag simpel en zakelijk, omdat anders de assumptie wordt gewekt dat zij teveel betalen. Tevens blijkt dat klanten graag bij het oriëntatiegesprek zien dat het bedrijf langs komt bij hun op kantoor, zodat het bureau het bedrijf kan leren kennen. Hieruit blijkt wederom dat aspecten gerelateerd aan het gebouw minder van belang zijn.

In het voorgaande post kwam naar voren dat er steeds meer overlap te ontdekken is tussen de diensten die worden aangeboden door internetbureaus en media- en reclamebureaus. Het oprichten van een internet consultancy bureau kon een mogelijke manier zijn om onderscheidend te zijn. Wanneer er ingezoomd wordt op de diensten die klanten voornamelijk zouden afnemen bij een internet consultancy bureau, blijkt dat de dienst ‘optimalisatie & user experience’ de hoogste potentie heeft.

Echter zal deze ook gemakkelijker door media- en reclamebureaus kunnen worden aangeboden en is dit een dienst dat al redelijk vaak wordt aangeboden. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat het minder aantrekkelijk kan zijn om een afzonderlijk internet consultancy bureau op te richten, omdat het gemakkelijk gekopieerd kan worden, waardoor de onderscheidendheid verdwijnt.

Reacties (6)

 1. bla@bla.com'

  Hoi Rianne,

  Is het volledige onderzoek ook (online) te raadplegen?

 2. arjenblokzijl@gmail.com'

  Het zou inderdaad supertof zijn om het volledige (anoniem natuurlijk) onderzoek te kunnen inzien.

 3. m.j.a.bosman@gmail.com'

  Beste Justin en Arjen,

  Het volledige verslag is helaas niet online te raadplegen, omdat het vertrouwelijke informatie bevat.

  Groetjes,
  Rianne

 4. arjenblokzijl@gmail.com'

  Beste Rianne,

  Een geanonimiseerde variant zou natuurlijk zeer welkom zijn aangezien iedereen een onderzoek naar voren kan brengen met alleen resultaten. Daarmee wil ik absoluut niet je onderzoek onderuit halen, maar een beetje transparantie zou natuurlijk je claim wel beter (extern) onderbouwen.

 5. m.j.a.bosman@gmail.com'

  Beste Arjen,

  Ik snap wat je bedoelt en zal het volledige verslag ook graag willen delen. Echter verbiedt de universiteit om het (volledige) rapport door te sturen ook al is het een geanonimiseerde variant.

 6. arjenblokzijl@gmail.com'

  Beste Rianne,

  Ik begrijp de spagaat. Jammer dat de Tilburg University dit soort zaken verbiedt in een wereld die steeds transparanter wordt.

  Nogmaals bedankt voor zowel je onderzoek als je terugkoppeling.

Reacties zijn gesloten.